غزليات - بخش اول امير خسرو دهلوی

غزلستان :: امير خسرو دهلوی
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.