شماره ١٨٤: روز نوروزست و ساقى جام صهبا برگرفت

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
روز نوروزست و ساقى جام صهبا برگرفت
هر کسى با شاهد و مى راه صحرا بر گرفت
گرد ره بر چشم خود نرگس که دردش هم نکرد
خوبرويى را که پا بهر تماشا برگرفت
سرو با خوبان خرامش کرد و نى مى خواست، ليک
پا نکردش پا اگر چه بيشتر پا برگرفت
هست صحرا چون کف دست و بر او لاله چو جام
خوش کف دستى که چندين جام صهبا برگرفت
نرگس اندر پيش گل، گر جام مى بر سر کشيد
باغبانش مست و لايعقل از آنجا برگرفت
لاله را سوداى خامى بود، با صد شربت ابر
از دماغ لاله نتوانست سودا بر گرفت
در چمن رفتم که نرگس چينم از پهلوى گل
چشم نتوانستم از روهاى زيبا برگرفت
کار با ديوانگى افتاد خسرو را، از آنک
سر ز مى خوردن نخواهد ساقى ما برگرفتمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.