شماره ٣٨٩: يارب، چه شد کان ترک ما ترک محبان کرده است

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
يارب، چه شد کان ترک ما ترک محبان کرده است
آسودگان وصل را رنجور هجران کرده است
گردون مگر آن يار را بر من دگر سان ساخته
با بخت بى سامانم از مهرش پشيمان کرده است
غمگين مشو،اى دل،اگر در ششدرى از نقش دوست
کين مهره باز آسمان اينها فراوان کرده است
روزى گرم از دولت وصلش درونى شاد شد
روز فراق دوستان چون بيت احزان کرده است
بر هر مژه عشاق را بشکفت نسرين سرشک
تا آن گل از اهل نظر رخسار پنهان کرده است
در حلقه شوريدگان آشوب و غوغا مى رود
گويا مگر هندوى من کاکل پريشان کرده است
زاهد که دامن مى کشد از رندى تو، خسروا
بارى ندانم يک نفس سر در گريبان کرده استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.