شماره ٢٧١: تير کدامين بلاست کان به کمان تو نيست

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
تير کدامين بلاست کان به کمان تو نيست
دست کدامين دل است کان به عنان تو نيست
وجه همه نيکوان از دل ما راجع است
زانکه به خطهايشان هيچ نشان تو است
عشقم اگر مى کشد تو مکش، اى پندگو
جان من است آخر اين، واى که جان تو نيست
بى دليم گفت از آن صد دلش افزون زکف
هر چه کشم سوى خويش، گويد، از آن تو نيست
نام وفا برده اي، شرم ندارى ز خلق
عرض متاعى مکن کان به دکان تو نيست
غمزه زده استى چنانک مى بکنم جان ز ذوق
توشه عشق است اين، زخم سنان تو نيست
باز مدار، ار کنم رخنه دل پر ز خاک
دودکش اين دل است، غاليه دان تو نيست
کور شد اين دل، فتاد در چه تاريک غم
باد ازين کورتر، گر نگران تو نيست
تيغ زن و وارهان خسرو درمانده را
سود ويست اين و زان هيچ زيان تو نيستمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.