شماره ٧٨٣: بزم ما را يک دو خواب آلوده اند

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
بزم ما را يک دو خواب آلوده اند
مست و خوش، گويى شراب آلوده اند
سايه پروردند وز خط سياه
سايه را بر آفتاب آلوده اند
جامه بر اندام شان گويى ز لطف
برگ گل را از گلاب آلوده اند
مى ميان شيشه صافى نگر
آتشى گويى به آب آلوده اند
مى نبيند سوى ما ساقي، ازانک
چشمهايش مست و خواب آلوده اند
آب شو، اى چشمه خون، کز شراب
دست آن مست خراب آلوده اند
يارب آن سرخى لبش را از مى است
يا خودش از خون ناب آلوده اند
بس به اشک آلوده شخصم، گوئيا
سيخى از آب کباب آلوده اند
هست خسرو را سؤالى زان دهن
کز پيش راه جواب آلوده اندمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.