شماره ٩: صبا نو کرد باغ و بوستان را

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
صبا نو کرد باغ و بوستان را
پياله داد نرگس ارغوان را
به خط سبز، صحرا نسخه برداشت
سواد روشن دارالجنان را
سحرگاهان چکيد از قطره ابر
گلوتر گشت مرغ صبح خوان را
مزاج از قطره ها خشک کرد نرگس
چو بيمارى که يابد ناردان را
بنفشه کوژ پيش سر گويى
تواضع مى کند پير و جوان را
مگر بوسى نمى خواهد ز سوسن
که غنچه تنگ مى گيرد دهان را
الا اى بلبل آخر بانگ بر زن
که سوسن گرد مى نارد زبان را
نگارا بلبل اينک مى کند بانگ
روان کن در چمن سرو روان را
مرا گفتى مبين در من به گل بين
به گل نسبت مکن روى چنان را
جوانى مى رود از دست بر باد
برو لنگر بنه رطل گران را
گل اندک عمر و چندان باد در سر
چگونه خنده نايد گلستان را
به باغ مجلس خود، همچو بلبل
نگه کن خسرو شيرين زبان رامشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.