شماره ٧٣٢: اينچنين تند که آن قلب شکن مى آيد

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
اينچنين تند که آن قلب شکن مى آيد
سهمى از غمزه او در دل من مى آيد
چه خطا رفت ندانم که بر ابرو زده چين؟
بهر آرا من آن ترک ختن مى آيد
سخنى از دهنش گفتم و زد بر دهنم
بهر هيچ آن همه خوارى و زدن مى آيد
مستى و رندى و عاشق کشى و شيوه و ناز
هر چه گويند ازان تنگ دهن مى آيد
به وفادارى او گشت تنم خاک و هنوز
نکهت دوستى او ز کفن مى آيد
چشم بر هم زدى و گشت روان از نظرم
دور باشد که به يک چشم زدن مى آيد
خسروا، شعر تو اسرار خدا نيست مگر؟
کز سخنهاى توام بوى حسن مى آيدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.