شماره ٢٦٠: مه غلام تست با رويى که هست

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
مه غلام تست با رويى که هست
مشک خاک تست با بويى که هست
دست بست آيينه پيشت ايستاد
روى ديگر يافت با رويى که هست
خوى ناسازت نخواهد شد دگر
هم نخواهد ساخت با خويى که هست
تيغ برکش کز پى فرمان تست
جان و دل را پشت و پهلويى که هست
آب خورد آورد غمها سوى ما
آب چشمم را به هر سويى که هست
اى طبيب، از من برو کاين درد عشق
به نخواهد شد به دارويى که هست
چند مستورى کنى کز بهر تو
شهره شد خسرو به هر کويى که هستمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.