شماره ٦٨٦: ناز کن، اى گل، که سرو بوستانى مى کشد

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
ناز کن، اى گل، که سرو بوستانى مى کشد
ناز تو بلبل به هر نوعى که دانى مى کشد
ابجد سبزه همى خواند بنفشه طفل وار
پير گشته است و دلش سوى جوانى مى کشد
لاله و نرگس قدح بر کف ز جا برخاستند
يکدگر هر يک شراب ارغوانى مى کشد
نرگس از کف جام ننهد، گر چه از رنج خمار
سرفگنده مانده چندان ناتوانى مى کشد
زندگانى آن کسى بر آب دارد بعد ازين
کاو به جام روشن آب زندگانى مى کشد
خسروا، در موسم گل همچو بلبل مست باش
خاصه چون بلبل نواى خسروانى مى کشدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.