شماره ٣٠٤: اى باد، ازان بهار خبر ده که تا کجاست

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
اى باد، ازان بهار خبر ده که تا کجاست
دزديده زان نگار خبر ده که تا کجاست
گر هيچ در رهى گذرانش رسيده اى
يک ره ازان سوار خبر ده که تا کجاست
من همچو گل بسوختم از آفتاب غم
آن سرو سايه دار خبر ده که تا کجاست
من ز آب ديده شربت غم نوش مى کنم
آن لعل خوشگوار خبر ده که تا کجاست
خونم ز غم چو نافه بماند اندرون پوست
آن زلف مشکبار خبر ده که تا کجاست
جانم چو سرمه سوده شد از سنگ آرزو
آن چشم پر خمار خبر ده که تا کجاست
اى پيک تيز رو، برو، آن يار را بپرس
کز من برفت يار، خبر ده که تا کجاست
اى مرغ نامه بر، پر تو گر نوشته شد
باز آى زينهار خبر ده که تا کجاست
خسرو که اين حديث ز يارى شنيده اى
بر پر، وزان ديار خبر ده که تا کجاستمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.