شماره ٦٩٠: غم مخور، اى دل که باز ايام شادى هم رسد

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
غم مخور، اى دل که باز ايام شادى هم رسد
هر کجا دردى ست آن را عاقبت مرهم رسد
در ميان آدمى و آنچه مقصودى وى است
گر بود صد ساله ره، چون وقت شد، يکدم رسد
گاو و خر را از غم و شادى عالم بهره نيست
خاص بهر آدم است، ار شادى و ار غم رسد
نسبت آدم درست آنگه شود با آدمى
کانچه بر آدم رسد آن بر بنى آدم رسد
بگذر از انديشه چون مى بگذرد انديشه نيست
هر جفايى کان بر اهل عالم از عالم رسد
دوستان، خاک شمايم چون مى شادى خوريد
جرعه اى ريزيد تا اين خاک را زان نم رسد
خسروا، ناخوش مشو، کايام شادى در گذشت
بر خدا دل نه که خوش خوش کام شادى هم رسدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.