شماره ٥٤٠: از آن اهل نظر در غم اسيرند

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
از آن اهل نظر در غم اسيرند
که منظوران بغايت بى نظيرند
ديت از خوبرويان جست بايد
به هر جايى که مشتاقان بميرند
نيايند اهل دل در چشم خوبان
که اينان تنگ چشم، آنان حقيرند
کسان کز دست دل خونى نخورند
اگر پيرند هم طفل به شيرند
زهى عمر دراز عاشقان، گر
شب هجران حساب عمر گيرند
به ديدارى که بنمايدم از دور
پذيرفتم به جان، گر جان پذيرند
درون ديده شانم نيکوان را
اگر چه راست در بالا چو تيرند
به دردت مردمان چشم خسرو
در آب ديده مرغ آبگيرندمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.