شماره ٣٧٠: بنده را با تو دوستدارى خوست

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
بنده را با تو دوستدارى خوست
گر چه تو بنده را ندارى دوست
آن نه چشمى ست کز کرشمه ناز
ديده را هر نظر که هست در اوست
گرد ابروى تست جاى نماز
باز در چشم بنده آب وضوست
با من از زلف تو بد است، چه باک؟
هر چه بد نيست، روى تو نيکوست
فتنه چشم تو نمى خسپد
زانکش از غمزه خار در پهلوست
چون تو بر لب نمى نهد لب را
شکر اندر لب تو تو بر توست
وصف زلف تو کرد خسرو، از آنست
که ز لطفش همه جهان خوشبوستمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.