شماره ١٧٨: يک موى ترا هزار دام است

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
يک موى ترا هزار دام است
يک روى ترا هزار نام است
زان سرو به بوستان بلند است
کز قد تو قايم المقام است
گر مه به تو ناتمام پيوست
رخسار تو، ماه من تمام است
زلف سيهت فتاده در پاى
بهر دل خلق پاى دام است
دانا لب تو، اگر ببوسد
فتوى ندهد که مى حرام است
مى بگذارد دل از تو، زيراک
تو آبى و آن سفال خام است
خسرو به تو هم عنان نخواهم
زين توسن چرخ بدلگام است



مشاهده برنامه در فروشگاه اپل




نظرات نوشته شده



نظر بدهید




جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.