شماره ٧٩٠: لعل شيرينى چو خندان مى شود

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
لعل شيرينى چو خندان مى شود
در جهان شيرينى ارزان مى شود
قد او هر گه که جولان مى کند
گوييا سرو خرامان مى شود
پرتو رويش چو مى تابد ز دور
آفتاب از شرم پنهان مى شود
قصه زلفش چون نمى گويم به کس
زانکه خاطره ها پريشان مى شود
من نه تنها مى شوم حيران او
هر که او را ديد حيران مى شود
مه چو مى گويد، چه بنوازم ترا؟
تا نگه کردم، پشيمان مى شود
هر که را شاهى عالم آرزوست
بنده درگاه سلطان مى شود
خسروى کز کلک گوهر بار او
کار بى سامان به سامان مى شود



مشاهده برنامه در فروشگاه اپل




نظرات نوشته شده



نظر بدهید




جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.