شماره ١١٢: قندى ست آتشين رو، شمعى ست انگبين لب

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
قندى ست آتشين رو، شمعى ست انگبين لب
ماه سپهر کسوت، مهر هلال غبغب
قطران مشک و خالش از مشک و گل مسلسل
کافور آب و خاکش از شير و مى مرکب
ترک جهان فروزش گنجى ز نيمروزش
موى طلسم سوزش مار مسلسل از شب
گر پاسبانى وى در برج مه نبودى
سعد زمين گرفتى از وى وبال کوکب
خسرو ز شوق لعلش تا چند سوزى آخر
بارى دمى برون آى از سوزش تب شبمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.