شماره ٦١٤: شب کان مه من بر دلم از غصه پيکان بشکند

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
شب کان مه من بر دلم از غصه پيکان بشکند
از چشم طوفان بار من، از گريه طوفان بشکند
هر لحظه زد غم حاصلم در خاک و در خون منزلم
آن روزنى کاندر دلم از غمزه پيکان بشکند
گر عاشقان را از ستم بشکست، او را عيب نيست
اميدوارم کان صنم ما را بدينسان بشکند
با آنکه زو دلخسته ام خود را بر او بر بسته ام
چون عهد او را بشکسته ام خواهم که پيمان بشکند
زان سنگ جان ممتحن مسکين دل بى سنگ من
آن شوخ را از سنگ محن جز جوهر جان بشکند
خسرو به جست جوى او، آيد هميشه سوى او
پايش اگر در کوى او دست رقيبان بشکندمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.