شماره ٤٢٨: به پيران سر به کوى عاشقى رندانه خواهم شد

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
به پيران سر به کوى عاشقى رندانه خواهم شد
به سوداى پرى رويى ز سر ديوانه خواهم شد
چنين کاندر زبان خلقى گرفتندم به بيهوده
به شهر و کو به بدنامى دگر افسانه خواهم شد
برو، ناصح، چه نرسانى مرا از طعنه مردم؟
صلاح از من چه مى جويى که در مى خانه خواهم شد
به خاک پاى او پيمان ببستم با سگ کويش
رود گر سر درين پيمان ازين پيمانه خواهم شد
به دام زلفش افتادم ز دست خال و خط او
چو من مرغى چه دانستم که صيد دانه خواهم شد
به شهر امروز آن دلبر چو شد شهره به دلجويى
به عشقش داده دين و دل کنون مستانه خواهم شد
به رسوايى و قلاشى چو خسرو آشنا گشتم
ز عقل و مصلحت آخر به کل بيگانه خواهم شدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.