شماره ٥٥: بگذشت و نظر نکرد ما را

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
بگذشت و نظر نکرد ما را
بگذاشت ز صبر فرد ما را
با اين همه شايد ار بگويد
پروانه چو شمع سرد ما را!
ما بى خبر از نظاره بوديم
جان رفت و خبر نکرد ما را
گر ديده به خاک در نريزد
از دور بس است گرد ما را
اى بى خبران که پند گوييد
بهر دل ياوه گرد ما را
دانند که نى به اختيار است
چشم تر و روى زرد ما را
صد شربت عافيت شما را
يک چاشنيى ز درد ما را
خاکسترى از وجود ما ماند
بس کاتش عشق خورد ما را
هر چند بسوخت خسرو از شوق
اين شعله مباد سرد ما رامشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.