شماره ٥٨٨: گر مه چو تو با جمال باشد

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
گر مه چو تو با جمال باشد
خورشيد کم از هلال باشد
بر روى زمين نظير رويت
در آينه هم خيال باشد
ما را که به ديدنت هلاکيم
ناديدن تو چه حال باشد؟
در عهد تو، وانگهى صبورى
اى دوست، کرا مجال باشد
مى خواهم سير بينم آن رخ
گر دستورى ز خال باشد
مى کن ستم و جفا که خوبى
گر لطف کنى وبال باشد
بنماى به گاه کشتنم روى
تا خون منت حلال باشد
کوته عمر است عاشق، ار چه
روزيش هزار سال باشد
تا کى سخن وفا، رها کن
خوبى و وفا محال باشد
بوسى ست طمع دل رهى را
اندازه اين سؤال باشد
بشنو ز کرم حديث خسرو
هر چند ترا ملال باشدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.