شماره ٣٠٨: از لعل آتشين تو دل کان آتش است

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
از لعل آتشين تو دل کان آتش است
زان لعل سوخته ست دل و جان آتش است
بشکن بتان آزر ازان رو خليل وار
کان روى تو نه روى گلستان آتش است
سرگشته عاشق از تو، بگو، گوى چون برد
دل اسپ روم و روى تو ميدان آتش است
دى تير مى گشادى و مى سوختى مرا
بر تير نى ز غمزه و پيکان آتش است
اين تن که سوز عشق برآورد داد از او
کشتى چوب بر سر طوفان آتش است
خسرو، تنى چو کاه و فراقى درونه سوز
درويش خانه از خس و باران آتش استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.