شماره ٥١٢: سروى چو تو در اچه و در تته نباشد

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
سروى چو تو در اچه و در تته نباشد
گل مثل رخ خوب تو البته نباشد
دوزيم قبا بهر قدت از گل سورى
تا خلعت زيباى تو از لته نباشد
اين شکل و شمايل که تو کافر بچه دارى
در چين و ختا و ختن و خته نباشد
بدخواه ترا در دو جهان روى سيه باد
در ديده خصم تو به جز مته نباشد
در جنت و فردوس کسى را نگذارند
تا داغ غلامى تواش پته نباشد
سلطانى مسکين نکند ميل به جنت
در صحن بهشت ار طبق بته نباشد
از پشت رقيب تو کشم تسمه چندين
تا گنجفه اسب تو از پته نباشد
چون موى شد از فکر ميانت تن خسرو
تا همچو رقيبت خنک و کته نباشد



مشاهده برنامه در فروشگاه اپل




نظرات نوشته شده



نظر بدهید




جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.