شماره ٣٥٢: دامن گل ز ابر پر گهر است

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
دامن گل ز ابر پر گهر است
باغ را زيب و زينت دگر است
غنچه بر باد داد دل، چو گشاد
چشم بر گل که مو به روى فر است
به يکى جام کش رسيد از دور
نرگس افتاده مست و بى خبر است
همه از سرو مى برد بلبل
نيک يکبارگى بلند پر است
هر چه تسخير کيف يحيى الارض
خواند بلبل به خط سبزه در است
گل ورق راست کرده از شبنم
مهره آن ورق همه گهر است
دوستان را کنون ز بهر نشاط
جانب باغ و بوستان گذر است
ورق گل اگر لطيف افتاد
خط سبزه ازان لطيف تر است
نرود سوى باغ خسرو، ازآنک
باغ او بزم شاه نامور استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.