شماره ٩٨: ساقيا، پيش آر جام با صفاى خويش را

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
ساقيا، پيش آر جام با صفاى خويش را
روى ما بين و به ما ده رونماى خويش را
کف چو گنبدها کند هر دم صلاى نوش کو
تا زهر گنبد صدا يابى صلاى خويش را
کبک رفتارا، يکى بخرام و پا بر لاله ساى
بى حنا کن لعل پاى لاله ساى خويش را
دى شدى در باغ و گل از بهر گرد افشاندنت
کرد صد پر کاله دامان قباى خويش را
هر طرف بهر مبارک باد نوروز بهار
مى فرستد گل به کف کرده صباى خويش را
کبک کهساري، برو اى لاله، بر هر تيغ کوه
گام چندان زد که پر خون کرد پاى خويش را
يک دم امروز از چمن ما را به مجلس راه ده
تا ستانيم از تو جام با صفاى خويش رامشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.