شماره ٣٧٥: دل من به جانانى آويخته ست

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
دل من به جانانى آويخته ست
چو دزدى کز ايوانى آويخته ست
فدا باد جانها بدان زلف کش
به هر تار مو جانى آويخته ست
چه زنار کفرست هر موى او
که در هر يک ايمانى آويخته ست
بتان را مزن سنگ، اى پارسا
به هر بت مسلمانى آويخته ست
غمم سهل گيريد و مسکين کسى
که در زلف جانانى آويخته ست
زهى دولت صيد جانم که او
به فتراک سلطانى آويخته ست
نبينم جهان جز جگر پاره اى
به هر نوک مژگانى آويخته ست
خراشيده باشد دل بلبلى
که در شاخ بستانى آويخته ست
چو خسرو اسير تو شد رحمتى
که دردى به درمانى آويخته ستمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.