شماره ٣١٤: آن خط پر بلا که در آغاز رستن است

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
آن خط پر بلا که در آغاز رستن است
با او چه فتنه ها که در انبار رستن است
ساکن ترى که مى دمد آن سبزه بر گلت
نى کاهلى که سبزه ات از باز رستن است
آغاز خط به ما منما و مکش، ازانک
هر آفتى که هست، در آغاز رستن است
با ما روا مدار که آيد برون ز پوست
آن دشمن کشنده که بر ساز رستن است
ترسم که راز خسرو از اين دل برون دمد
خط با لبت نهفته که در راز رستن استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.