شماره ٦٢٩: چند گاهى دگر ار چشم تو در ناز بماند

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
چند گاهى دگر ار چشم تو در ناز بماند
اى بسا دل که در آن طره طناز بماند
کعبتينى تو که غلتانى ازان چشم مقامر
اى بسا سيل کز آن چشم روان باز بماند
خاتم اندر دهن انگشت بگيرد ز دهانت
ور دهانش ار کشى انگشت دهان باز بماند
روى تو ديدم و خط دود رسانيد به چشمت
ترسم آن دود به دنباله غماز بماند
زر ندارم ز پى وصل، تنى دارم چون زر
ليکن آن تير به دندان به ته گاز بماند
نازکم کن که نکويى به کسى دير نماند
زشت باشد که نکويى برود ناز بماند
دل خسرو به جفا سوختى و راز برون شد
پرده دل چو بسوزد ز کجا راز بماند؟مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.