غزليات - بخش اول شاه نعمت‌الله ولی

غزلستان :: شاه نعمت‌الله ولی