غزل شماره ۶۸۶

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای مطرب جان چو دف به دست آمد
این پرده بزن كه یار مست آمد
چون چهره نمود آن بت زیبا
ماه از سوی چرخ بت پرست آمد
ذرات جهان به عشق آن خورشید
رقصان ز عدم به سوی هست آمد
غمگین ز چیی مگر تو را غولی
از راه ببرد و همنشست آمد
زان غول ببر بگیر سغراقی
كان بر كف عشق از الست آمد
این پرده بزن كه مشتری از چرخ
از بهر شكستگان به پست آمد
در حلقه این شكستگان گردید
كان دولت و بخت در شكست آمد
این عشرت و عیش چون نماز آمد
وین دردی درد آبدست آمد
خامش كن و در خمش تماشا كن
بلبل از گفت پای بست آمد

بختبلبلتماشاجهانحلقهخورشیددولترقصطربعشرتعشقعیشمستمطربچهره


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.