زن، زندگی، آزادی

غزل شماره ۴۶۱

غزلستان :: سعدی شیرازی :: غزلیات
مشاهده برنامه «سعدی نامه» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
سهل باشد به ترک جان گفتن
ترک جانان نمی توان گفتن
هر چه زان تلختر بخواهی گفت
شکرینست از آن دهان گفتن
توبه کردیم پیش بالایت
سخن سرو بوستان گفتن
آن چنان وهم در تو حیرانست
که نمی داندت نشان گفتن
به کمندی درم که ممکن نیست
رستگاری به الامان گفتن
دفتری در تو وضع می کردم
متردد شدم در آن گفتن
که تو شیرینتری از آن شیرین
که بشاید به داستان گفتن
بلبلان نیک زهره می دارند
با گل از دست باغبان گفتن
من نمی یارم از جفای رقیب
درد با یار مهربان گفتن
وان که با یار هودجش نظرست
نتواند به ساربان گفتن
سخن سر به مهر دوست به دوست
حیف باشد به ترجمان گفتن
این حکایت که می کند سعدی
بس بخواهند در جهان گفتن

امانباغبانبلبلبوستانتوبهجانانجفاجهانحکایتحیراندهاندوستزهرهساربانسخنسعدیشیرین


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.