غزل شماره ۲۳۵

غزلستان :: سعدی شیرازی :: غزلیات
مشاهده برنامه «سعدی نامه» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
بلبلی بی دل نوایی می زند
بادپیمایی هوایی می زند
کس نمی بینم ز بیرون سرای
و اندرونم مرحبایی می زند
آتشی دارم که می سوزد وجود
چون بر او باد صبایی می زند
گر چه دریا را نمی بیند کنار
غرقه حالی دست و پایی می زند
فتنه ای بر بام باشد تا یکی
سر به دیوار سرایی می زند
آشنایان را جراحت مرهمست
زان که شمشیر آشنایی می زند
حیف باشد دست او در خون من
پادشاهی با گدایی می زند
بنده ام گر بی گناهی می کشد
راضیم گر بی خطایی می زند
شکر نعمت می کنم گر خلعتی
می فرستد یا قفایی می زند
ناپسندیدست پیش اهل رای
هر که بعد از عشق رایی می زند
محتسب گو چنگ میخواران بسوز
مطرب ما خوش به تایی می زند
دود از آتش می رود خون از قتیل
سعدی این دم هم ز جایی می زند

آتشآشنابلبلراحتسعدیصباطربعشقمحتسبمرهممستمطربچنگ


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.