غزل شماره ۲۹۲۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای دلی كز گلشكر پرورده‌ای
ای دلی كز شیر شیران خورده‌ای
وی دلی كز عقل اول زاده‌ای
حاتم از دست سلیمان برده‌ای
طاقت عشقت ندارد هیچ جان
این چه جان است این چه جان آورده‌ای
آفتابی كفتاب از عكس او است
زیر دامن طرفه پنهان كرده‌ای
هم چراغ صد هزاران ظلمتی
هم مسیح صد هزاران مرده‌ای
این شرابی را كه ساقی گشته‌ای
از كدام انگورها افشرده‌ای
هم زمستان جهان را میوه‌ای
دستگیر صد هزار افسرده‌ای
كار زركوبان چو زر كردی چو زر
شه صلاح الدین كه تو صدمرده‌ای

جهاندامنساقیشرابصلاحطاقتعشقعقلمستمسیحپنهانچراغ


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.