غزل شماره ۸۹۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
نعره آن بلبلان از سوی بستان رسید
صورت بستان نهان بوی گلستان بدید
باد صبا می‌وزد از سر زلف نگار
فعل صبا ظاهرست لیك صبا را كه دید
این دم عیسی به لطف عمر ابد می‌دهد
عمر ابد تازه كرد در دم عمر قدید
مژده دولت رسید در حق هر عاشقی
آتش دل می‌فروخت دیگ هوس می‌پزید
نور الست آشكار بر همه عشاق زد
كز سر پستان عشق نور الستش مزید
ان طبیب الرضا بشر اهل الهوی
كل زمان لكم خلعه روح جدید
بشرهم نظره یتبعهم نضره
من رشاء سید لیس له من ندید
لطف خداوند جان مفخر تبریزیان
شمس حق و دین شده بر همه بختی مزید

آتشبختبستانبلبلتبریزخدادولتزلفصباطبیبعاشقعشاقعشقلطفمژدهنگارهوسگلستان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.