غزل شماره ۹۷۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
عید بر عاشقان مبارك باد
عاشقان عیدتان مبارك باد
عید ار بوی جان ما دارد
در جهان همچو جان مبارك باد
بر تو ای ماه آسمان و زمین
تا به هفت آسمان مبارك باد
عید آمد به كف نشان وصال
عاشقان این نشان مبارك باد
روزه مگشای جز به قند لبش
قند او در دهان مبارك باد
عید بنوشت بر كنار لبش
كاین می بی‌كران مبارك باد
عید آمد كه ای سبك روحان
رطل‌های گران مبارك باد
چند پنهان خوری صلاح الدین
بوسه‌های نهان مبارك باد
گر نصیبی به من دهی گویم
بر من و بر فلان مبارك باد

آسمانبوسهجهاندهانرطلزمینصلاحعاشقوصالپنهان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.