غزل شماره ۲۳۶

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
مباركی كه بود در همه عروسی‌ها
در این عروسی ما باد ای خدا تنها
مباركی شب قدر و ماه روزه و عید
مباركی ملاقات آدم و حوا
مباركی ملاقات یوسف و یعقوب
مباركی تماشای جنه المأوی
مباركی دگر كان به گفت درناید
نثار شادی اولاد شیخ و مهتر ما
به همدمی و خوشی همچو شیر باد و عسل
به اختلاط و وفا همچو شكر و حلوا
مباركی تبارك ندیم و ساقی باد
بر آنك گوید آمین بر آنك كرد دعا

تماشاخدادعاساقیشیخندیمهمدموفا


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید