زن، زندگی، آزادی

غزل شماره ۲۷۴۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
رو رو كه از این جهان گذشتی
وز محنت و امتحان گذشتی
ای نقش شدی به سوی نقاش
وی جان سوی جان جان گذشتی
بر خور هله از درخت ایمان
كز منزل بی‌امان گذشتی
در آب حیات رو چو ماهی
كز غربت خاكدان گذشتی
از برج به برج رو چو خورشید
كز انجم آسمان گذشتی
زان كان كه بیامدی شدی باز
زین خانه و زین دكان گذشتی
بنما ز كدام راه رفتی
الحق ز ره نهان گذشتی
بر بام جهان طواف كردی
چون آب ز ناودان گذشتی
خاموش كنون كه در خموشی
از جمله خامشان گذشتی

آسمانامانجهانحیاتخموشخورشیدمحنتمنزل


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.