غزل شماره ۸۳۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
گل خندان كه نخندد چه كند
علم از مشك نبندد چه كند
نار خندان كه دهان بگشادست
چونك در پوست نگنجد چه كند
مه تابان بجز از خوبی و ناز
چه نماید چه پسندد چه كند
آفتاب ار ندهد تابش و نور
پس بدین نادره گنبد چه كند
سایه چون طلعت خورشید بدید
نكند سجده نخنبد چه كند
عاشق از بوی خوش پیرهنت
پیرهن را ندراند چه كند
تن مرده كه بر او برگذری
نشود زنده نجنبد چه كند
دلم از چنگ غمت گشت چو چنگ
نخروشد نترنگد چه كند
شیر حق شاه صلاح الدینست
نكند صید و نغرد چه كند

خروشخندانخورشیددهانسایهصلاحعاشقچنگگنبد


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید