غزل شماره ۲۸۹۹

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
بار دیگر عزم رفتن كرده‌ای
بار دیگر دل چو آهن كرده‌ای
نی چراغ عشرت ما را مكش
در چراغ ما تو روغن كرده‌ای
الله الله كاین جهان از روی خود
پرگل و نسرین و سوسن كرده‌ای
الله الله تا نگوید دشمنی
دوستی و كار دشمن كرده‌ای
الله الله بندگان را جمع دار
ای كه عالم را تو روشن كرده‌ای
بار دیگر تو به یك سو می‌نهی
عشقبازی‌ها كه با من كرده‌ای
الله الله كز نثار آستین
نفس بد را پاكدامن كرده‌ای
كان زركوبان صلاح الدین كه تو
همچو مه از سیم خرمن كرده‌ای

آستینجهانخرمندامندوستسوسنصلاحعشرتعشقنسرینچراغ


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.