غزل شماره ۱۷۵۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
آمدم باز تا چنان گردم
كه چو خورشید جمله جان گردم
سر خم رحیق بگشایم
سرده بزم سرخوشان گردم
عشرت اكنون علم به صحرا زد
من چو فكرت چرا نهان گردم
باغ خلد است جان من تا من
قره العین باغبان گردم
برنگردم به گرد خود چون قطب
گرد قطبان چو آسمان گردم
چون شبم روز گشت ای سلطان
فارغ از بام و پاسبان گردم
كان زرم نیم زر محدود
كه پی سنگ امتحان گردم
تن زن از هی هی شبانانه
پادشاهم چرا شبان گردم

آسمانباغبانبزمخورشیدخوشاسلطانشبانصحراعشرت


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید