غزل شماره ۱۵۸۹

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
چشم بگشا جان نگر كش سوی جانان می برم
پیش آن عید ازل جان بهر قربان می برم
چون كبوترخانه جان‌ها از او معمور گشت
پس چرا این زیره را من سوی كرمان می برم
زانك هر چیزی به اصلش شاد و خندان می رود
سوی اصل خویش جان را شاد و خندان می برم
زیر دندان تا نیاید قند شیرین كی بود
جان همچون قند را من زیر دندان می برم
تا كه زر در كان بود او را نباشد رونقی
سوی زرگر اندك اندك زودش از كان می برم
دود آتش كفر باشد نور او ایمان بود
شمع جان را من ورای كفر و ایمان می برم
سوی هر ابری كه او منكر شود خورشید را
آفتابی زیر دامن بهر برهان می برم
شمس تبریز ارمغانم گوهر بحر دل است
من ز شرم جان پاكت همچو عمان می برم

آتشتبریزجانانخندانخورشیددامنشمعشیرینمغانچشمگوهر


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.