غزل شماره ۱۰۴۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
بگردان ساقیا آن جام دیگر
بده جان مرا آرام دیگر
به جان تو كه امروزم ببینی
كه صبرم نیست تا ایام دیگر
اگر یك ذره رحمت هست بر من
مكن تأخیر تا هنگام دیگر
خلاصم ده خلاصم ده خلاصی
كه سخت افتاده‌ام در دام دیگر
اگر امروز در بر من ببندی
درافتم هر دمی از بام دیگر
مرا در دست اندیشه بمسپار
كه اندیشه‌ست خون آشام دیگر
می خام ار نگردانی تو ساقی
مرا زحمت دهد صد خام دیگر
بگیر این دلق اگر چه وام دارم
گرو كن زود بستان وام دیگر
بنه نامم غلام دردنوشان
نمی‌خواهم خدایا نام دیگر

اندیشهبستانجامخدادلقرحمتساقیصبر


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید