غزل شماره ۹۶۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
گفتم كه ای جان خود جان چه باشد
ای درد و درمان درمان چه باشد
خواهم كه سازم صد جان و دل را
پیش تو قربان قربان چه باشد
ای نور رویت ای بوی كویت
اسرار ایمان ایمان چه باشد
گفتی گزیدی بر ما دكانی
بر بی‌گناهی بهتان چه باشد
اقبال پیشت سجده كنانست
ای بخت خندان خندان چه باشد
بگشای ای جان در بر ضعیفان
بر رغم دربان دربان چه باشد
فرمود صوفی كه آن نداری
باری بپرسش كه آن چه باشد
با حسن رویت احسان كی جوید
خود پیش حسنت احسان چه باشد
تو شیری و ما انبان حیله
در پیش شیران انبان چه باشد
بردار پرده از پیش دیده
كوری شیطان شیطان چه باشد
بس خلق هستند كز دوست مستند
هرگز ندانند كه نان چه باشد

اسراراقبالبختخنداندوستدیدهصوفیمست


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.