غزل شماره ۳۱۳۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
خواهیم یارا كامشب نخسپی
حق خدا را كامشب نخسپی
چون سرو و سوسن تا روز روشن
خوبیم و زیبا كامشب نخسپی
یار موافق تا صبح صادق
شاهی و مولا كامشب نخسپی
ای ماه پاره همچون ستاره
باشی به بالا كامشب نخسپی
از حسن رویت و از لطف مویت
خواهد ثریا كامشب نخسپی
چون دید ما را مست تو یارا
نالید سرنا كامشب نخسپی
چون روز لالا دارد علالا
كوری لالا كامشب نخسپی
در جمع مستان با زیردستان
بگریست صهبا كامشب نخسپی
قومی ز خویشان گشته پریشان
بهر تو تنها كامشب نخسپی

خدادستانسوسنصبحلطفمستموافق


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.