غزل شماره ۳۰۰۸

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
خواجه سلام علیك گنج وفا یافتی
دل به دلم نه كه تو گمشده را یافتی
هم تو سلام علیك هم تو علیك السلام
طبل خدایی بزن كاین ز خدا یافتی
خواجه تو چونی بگو در بر آن ماه رو
آنك ز جا برترست خواجه كجا یافتی
ساقی رطل ثقیل از قدح سلسبیل
حسرت رضوان شدی چونك رضا یافتی
ای رخ چون زر شده گنج گهر برزدی
وی تن عریان كنون باز قبا یافتی
ای دل گریان كنون بر همه عالم بخند
یار منی بعد از این یار مرا یافتی
خواجه تویی خویش من پیش من آ پیش من
تا كه بگویم تو را من كه كه را یافتی
كوس و دهل می‌زنند بر فلك از بهر تو
رو كه توی بر صواب ملك خطا یافتی
بر لب تو لب نهاد زان شكرین لب شدی
خشك لبان را ببین چونك سقا یافتی
خواجه بجه از جهان قفل بنه بر دهان
پنجه گشا چون كلید قفل گشا یافتی

جهانخدادهانرطلساقیسلامقدحوفا


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.