غزل شماره ۲۰۶۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
یك غزل آغاز كن بر صفت حاضران
ای رخ تو همچو شمع خیز درآ در میان
نور ده آن شمع را روح ده این جمع را
از دوزخ همچو شمع وز قدح همچو جان
سوی قدح دست كن ما همه را مست كن
ز آنك كسی خوش نشد تا نشد از خود نهان
چون شدی از خود نهان زود گریز از جهان
روی تو واپس مكن جانب خود هان و هان
این سخن همچو تیر راست كشش سوی گوش
تا نكشی سوی گوش كی بجهد از كمان
بس كن از اندیشه بس كو گودت هر نفس
كای عجب آن را چه شد اه چه كنم كو فلان

اندیشهجهانسخنشمعغزلقدحمست


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.