غزل شماره ۱۷۳۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
به گوش من برسانید هجر تلخ پیام
كه خواب شیرین بر عاشقان شده‌ست حرام
بكرد بر خور و بر خواب چارتكبیری
هر آن كسی كه بر او كرد عشق نیم سلام
به من نگر كه بدیدم هزار آزادی
چو عشق را دل و جانم كنیزك است و غلام
عظیم نور قدیم است عشق پیش خواص
اگر چه صورت و شهوت بود به پیش عوام
دلم چو زخم نیابد رود كه توبه كند
مخند بر من و بر خود كدام توبه كدام
زهی گناه كه كفر است توبه كردن از او
نه پس طریق گریز و نه پیش جای مقام
به چار مذهب خونش حلال و ریختنی
از آنك عشق نریزد به غیر خون كرام
بكش مرا كه چو كشتی به عشق زنده شدم
خموش كردم و مردم تمام گشت كلام

آزادتوبهخموشخوابسلامشیرینطریقعاشقعشقپیام


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.