غزل شماره ۹۸۸

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
بوی دلدار ما نمی‌آید
طوطی این جا شكر نمی‌خاید
هر مقامی كه رنگ آن گل نیست
بلبل جان‌ها بنسراید
خوش برآییم دوست حاضر نیست
عشق هرگز چنین نفرماید
همه اسباب عشق این جا هست
لیك بی‌او طرب نمی‌شاید
مادر فتنه‌ها كه می‌باشد
طربی بی‌رخش نمی‌زاید
هر شرابی كه دوست ساقی نیست
جز خمار و شكوفه نفزاید
همه آفاق پرستاره شود
گازری را مراد برناید
بی اثرهای شمس تبریزی
از جهان جز ملال ننماید

آفاقاسباببلبلتبریزجهانخماردوستساقیشرابطربطوطیعشق


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.