غزل شماره ۷۶۹

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
چه توقفست زین پس همه كاروان روان شد
نگرد شتر به اشتر كه بیا كه ساربان شد
ز چپ و ز راست بنگر به قطارهای بی‌مر
پی روز همچو سایه به طریق آسمان شد
نه ز لامكان رسیدی همه چیز از آن كشیدی
دل تو چرا نداند به خوشی به لامكان شد
همه روز لعب كردی غم خانه خود نخوردی
سوی خانه باید اكنون دژم و كشان كشان شد
تو بخند خنده اولی كه روان شوی به مولی
كرمش روا ندارد به كریم بدگمان شد

آسمانخندهساربانسایهطریقگمان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.