غزل شماره ۶۰۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
آن عشق كه از پاكی از روح حشم دارد
بشنو كه چه می‌گوید بنگر كه چه دم دارد
گر جسم تنك دارد جان تو سبك دارد
هر چند كه صد لشكر در كتم عدم دارد
گر مانده‌ای در گل روی آر به صاحب دل
كو ملك ابد بخشد كو تاج قدم دارد
ای دل كه جهان دیدی بسیار بگردیدی
بنمای كه را دیدی كز عشق رقم دارد
ای مركب خود كشته وی گرد جهان گشته
بازآی به خورشیدی كز سینه كرم دارد
آن سینه و چون سینه صیقل ده آیینه
آن سینه كه اندر خود صد باغ ارم دارد
این عشق همی‌گوید كان كس كه مرا جوید
شرطیست كه همچون زر در كوره قدم دارد
من سیمتنی خواهم من همچو منی خواهم
بیزارم از آن زشتی كو سیم و درم دارد
القاب صلاح الدین بر لوح چو پیدا شد
انصاف بسی منت بر لوح و قلم دارد

جهانخورشیدسینهصاحبصلاحعشققلم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.