غزل شماره ۴۸۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هر آنچ دور كند مر تو را ز دوست بدست
به هر چه روی نهی بی‌وی ار نكوست بدست
چو مغز خام بود در درون پوست نكوست
چو پخته گشت از این پس بدانك پوست بدست
درون بیضه چو آن مرغ پر و بال گرفت
بدانك بیضه از این پس حجاب اوست بدست
به خلق خوب اگر با جهان بسازد كس
چو خلق حق نشناسد نه نیك خوست بدست
فراق دوست اگر اندك‌ست اندك نیست
درون چشم اگر نیم تای موست بدست
در این فراق چو عمری به جست و جو بگذشت
به وقت مرگ اگر نیز جست و جوست بدست
غزل رها كن از این پس صلاح دین را بین
از آنك خلعت نو را غزل رفوست بدست

جهانحجابدوستصلاحغزلفراقچشم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.